Disney Photo Frame - Black Mickey Mouse Icon -- 3''