Disney Plush - Ireland World Showcase - Minnie Mouse Plush Toy -- 10''