Disney Glass Tumbler - Mickey Mouse Icon - Black & Gold