Disney Coaster Tile - Mickey Mouse Icon - Indigo - Diamond